Aparaty Ratownika

Aparat ratownika

QUAK – 2

Aparat ratownika QUAK – 2 przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem bazowym systemu łączności przewodowej służącej do szybkiego zorganizowania łączności pomiędzy bazą ratowniczą a zastępem ratowników biorącym udział w akcji.

Dokumentacja
Aparat ratownika

QUAK – 2T

Aparat ratownika QUAK – 2T przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem bazowym systemu łączności przewodowej służącej do szybkiego zorganizowania łączności pomiędzy bazą ratowniczą, a zastępem ratowników biorącym udział w akcji.
Dodatkowo aparat wyposażony jest w układ pomiaru temperatury i wilgotności względnej oraz transmisji danych pomiarowych do urządzenia bazowego.

Dokumentacja
Aparat ratownika

QUAK – 5

Aparat ratownika QUAK – 5 przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem bazowym systemu łączności przewodowej służącej do szybkiego zorganizowania łączności pomiędzy bazą ratowniczą, a zastępem ratowników biorącym udział w akcji.
Posiada układ wzmocnienia dźwięku i własne źródło zasilania.

Dokumentacja
Aparat ratownika

QUAK – 5T

Aparat ratownika QUAK – 5T przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem bazowym systemu łączności przewodowej służącej do szybkiego zorganizowania łączności pomiędzy bazą ratowniczą, a zastępem ratowników biorącym udział w akcji.
Posiada układ pomiaru temperatury i wilgotności względnej, transmisji danych pomiarowych do urządzenia bazowego, układ wzmacniania dźwięku oraz własne źródło zasilania.

Dokumentacja