Projekty Unijne

RAT-TEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje nowy projekt współfinansowany z funduszy europejskich.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020

Cele projektu
Opracowanie modułu bezprzewodowego systemu łączności lokalnej dołączanego do obecnie stosowanego systemu łączności przewodowej w miejscu pracy zastępu ratowników w kopalniach węgla kamiennego z występującym zagrożeniem wybuchu gazów.

Efekty projektu
Efektem realizacji projektu będzie pierwszy element zintegrowanego systemu dla ratownictwa górniczego, zapewniającego niezawodną komunikację (o jakości znacznie przewyższającej stosowane do tej pory systemy analogowe), gwarantujący bezpieczeństwo i mobilność ratowników dla skutecznego udzielenia pomocy poszkodowanym.

Wartość projektu
367 068,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
253 665,50 PLN

RAT-TEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez eksport produktów systemu przewodowej łączności ratowniczej”

Cele projektu
Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych i wypromowanie marki na rynkach zagranicznych. Poprzez realizację niniejszego projektu przedsiębiorstwo chce wejść ze swoją ofertą sprzętu łączności ratowniczej na nowe rynki zagraniczne. Dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów firma rozpowszechni swoje produkty na wybranych rynkach i zwiększy swoją konkurencyjność względem innych podmiotów.
Planowane efekty
Firma planuje osiągnąć następujące rezultaty:
• rozpoczęcie eksportu na nowe rynki: Wietnam i kraje Azji Wschodniej, a także byłe republiki ZSRR (Kazachstan, Gruzja, Ukraina i inne), kraje Ameryki Południowej, Iran;
• wzrost wielkości sprzedaży w perspektywie 3 lat.
Wartość projektu
124 235,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
97 848,00 PLN