Urządzenie łączności ratowniczej

UŁR20

URZĄDZENIE ŁĄCZNOŚCI RATOWNICZEJ

Urządzenie łączności ratowniczej UŁR-20 jest zestawem służącym do organizowania przewodowej łączności podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Komplet UŁR-20 spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. (Dz.U. z dnia 31.05.2017) dotyczącego ratownictwa górniczego w zakresie łączności. Na całość zestawu UŁR-20 składają się: aparat sztabowy UŁR-20 SZTAB oraz aparat bazowy UŁR-20 STAR-3. Niezbędnymi elementami do prawidłowego funkcjonowania całego zestawu UŁR-20 są też aparaty ratownika oraz 300-tu metrowe odcinki linii rozmówczej nawinięte na bębnach wielorazowego użytku – Bębny 300M – lub też w jednorazowych puszkach – Puszka 300M. Aparat bazowy UŁR 20 STAR-3 oraz aparat sztabowy UŁR-20 SZTAB podczas pracy muszą być ze sobą połączone wydzieloną linią telefoniczną.

Dokumentacja