Firma RAT-TEL realizuje nowy projekt współfinansowany z funduszy europejskich.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020

„Opracowanie modułu bezprzewodowego systemu łączności lokalnej dołączanego do obecnie stosowanego systemu łączności przewodowej w miejscu pracy zastępu ratowników w kopalniach węgla kamiennego z występującym zagrożeniem wybuchu gazów”.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 367 068,90 zł .

Dofinansowanie w kwocie  253 665,50 zł